Centrum duševního zdraví Pardubice Centrum duševního zdraví Hradec Králové Individuální projekty Hradec Králové Individuální projekty Pardubice podporují nás podpořte nás

Individuální
Projekty
Pardubice

                       

Pardubický kraj realizuje projekt

Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001283, který je podpořen z prostředků

Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

Cílem projektu je zajištění dostupnosti vybraných služeb sociální prevence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením na území Pardubického kraje a prostřednictvím těchto služeb napomáhat těmto osobám překonávat jejich nepříznivou sociální situaci a zvýšit jejich uplatnitelnost ve společnosti a na trhu práce. Bližší informace o projektu naleznete zde.

V rámci výše uvedeného projektu je v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018 v naší organizaci podpořeno celkem 5 služeb.

Tři služby sociální rehabilitace jsou realizovány v Péči o duševní zdraví, z.s. ve středisku Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí.

Cíle služby sociální rehabilitace:

1. pomáhat duševně nemocným lidem rozvíjet jejich dovednosti a vztahy s jejich okolím, aby mohli žít spokojeně a samostatně ve svém prostředí a s minimální nezbytnou mírou odborné pomoci a

2. pomáhat duševně nemocným lidem v aktivním trávení volného času, aby nebyli osamělí a vyloučení ze společnosti.

Konkrétně pak:

* Pomocí tréninku rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatele, které jsou potřebné pro samostatný život.

* Naučit uživatele, jak si poradit s projevy své nemoci, jak se chovat v krizových situacích a jak si včas říct o laickou či profesionální pomoc svého okolí.

* Pomoci uživateli najít cestu k dosažení jeho osobních cílů v oblasti vztahů, práce a vzdělání, volného času a bydlení.

* Najít a udržet kontakty na osoby v přirozeném okolí uživatele, které jej mohou podporovat.

* Vytvořit programy a prostředí pro trávení volného času uživatelů služeb.

* Zprostředkovat uživatelům veřejně dostupné možnosti trávení volného času a usnadnit jim využívání těchto příležitostí.

* Zprostředkovat uživatelům mezilidské kontakty, kde by mohli uplatnit svoje schopnosti a zkušenosti.

Základní aktivity:

individuální poskytování služeb s důrazem na pomoc v prostředí, kde klienti žijí. V praxi jsou služby z více jak 50% poskytovány terénní formou – u klienta doma, u lékaře, na úřadě apod. – a skupinové programy zaměřené na aktivní trávení volného času (klubové programy), nácvikové aktivity pro rozvíjení sociálních dovedností, edukační programy věnované specifikům duševních onemocnění.

K poskytování služeb nedílně patří také aktivní vyhledávání a oslovování potenciálních klientů. Duševně nemocní nejsou mnohdy motivováni pro spolupráci a nesnadno přijímají pomoc. Je nezbytně nutné, aby v úvodní fázi byla aktivní služba. Zároveň je také důležité, aby podpora klientů formou poskytování sociálních služeb započala co nejdříve po ukončení psychiatrické hospitalizace či prvních projevech nemoci a minimalizovalo se tak riziko nepříznivých sociálních dopadů, které vyplývají z povahy duševního onemocnění. Proto je nedílnou součástí služeb také úzká spolupráce se zdravotnickými zařízeními ve spádu jak v kontaktování klientů, tak i v průběhu spolupráce s klientem.

 

Další dvě služby sociální rehabilitace a sociálně terapeutická dílna jsou realizovány v pobočném spolku Péče o duševní zdraví – středisko Výměník, z.s.

Středisko Výměník se zaměřuje na propojení sociální a pracovní rehabilitace.

Poslání Výměníku: pomáhat zdravotně a sociálně handicapovaným lidem, zejména duševně nemocným, k integraci a uplatnění ve společnosti.

Cílem služby sociální rehabilitace ve středisku Výměník je příprava uživatele na výkon zaměstnání buď na otevřeném trhu práce, nebo v chráněné dílně.

Cílem služby sociálně terapeutické dílny je umožnit uživatelům trávit čas v bezpečném prostředí ve spojení s příležitostí udržet si nebo rozvíjet své sociální a pracovní dovednosti. Další informace zde.

Veškeré realizované aktivity v rámci výše uvedených služeb jsou poskytovány bezplatně.

Hledáte pomoc? Další konkrétní informace naleznete zde.

Hledáte kontakty na pracovníky ze středisek? Podívejte se na kontakty pro Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a středisko Výměník. Naleznete zde i otvírací dobu, leták služeb i další podrobnosti.

Zajímají Vás další informace o duševních nemocech, lidské příběhy či osvětové akce? Klikněte zde, případně sledujte na naše facebookové stránky.

Schází Vám jiné informace nebo se chcete dozvědět více podrobností?

Kontaktujte:

Mgr. Hana ČERMÁKOVÁ

projektová manažerka

E: hana.cermakova@pdz.cz

T: 778 771 709

Naše
pobočky

Péče o duševní
zdraví, z. s.

Bělehradská 389
530 09 Pardubice

T: +420 466 400 116
E: info@pdz.cz
IC: 64 24 22 18

AKTUALITY

08. 07. 2020

Hledáme nové kolegy do Centra duševního zdraví Pardubice - sociální pracovník, zdravotní sestra, klinický psycholog

číst více

07. 07. 2020

Vzdělávali jsme se v oblasti Open dialogu

číst více

03. 07. 2020

30 let komunitních služeb

číst více

zobrazit starší novinky