Individuální projekty Hradec Králové Individuální projekty Pardubice podporují nás podpořte nás

Inviduální
Projekty
Hradec Králové

      

Královéhradecký kraj realizuje projekty

„Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V“

reg. č. CZ.03.2.60./0.0/0.0./15_005/0008157

a

„Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI“
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015003

Projekty jsou podpořeny z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

Projekty Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji reagují na měnící se sociální podmínky, posilují kapacity vybraných služeb a přispívají k inovaci způsobu jejich poskytování. Cílem projektů je zajistit dostupnost vybraných sociálních služeb přispívajících k zapojení cílových skupin do společnosti – do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich vstup i návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují. 

Další informace o projektech se dočtete přímo na stránkách Královéhradeckého kraje zde.

 

- V rámci projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V realizujeme v období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2021 celkem 2 veřejné zakázky:

Sociální rehabilitace - osoby s duševním onemocněním – Náchodsko ve výši5 780 787,- Kč

Sociální rehabilitace - osoby s duševním onemocněním – Rychnovsko ve výši 6 358 866,- Kč

 

- V rámci projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI realizujeme v období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022 veřejnou zakázku:

Sociální rehabilitace - osoby s duševním onemocněním – Jičínsko ve výši 13 426 574,- Kč

 

Veškeré aktivity realizované v rámci veřejných zakázek jsou poskytovány bezplatně.

 

 

Poslání organizace: pomáhat dospělým duševně nemocným lidem, aby mohli žít v prostředí podle své volby, co nejspokojeněji a co nejsamostatněji.

Vize organizace: rozvinutý systém péče o dospělé osoby s duševní poruchou, ve kterém jsou návazně propojené sociální i zdravotnické služby, těžiště jejich působení je v komunitě, tedy tam kde nemocní žijí, a tyto služby jsou široce dostupné všem potřebným.

Cíl organizace: zlepšení sociálního postavení duševně nemocných.

Cílová skupina: dospělí lidé od 18 let věku s chronickým duševním onemocněním a s bydlištěm v Královéhradeckém kraji. Ve středisku Jičín jsme poskytování služby sociální rehabilitace od roku 2013 rozšířili o cílovou skupinu osob s mentálním postižením od 18 let věku.

Cíle služby sociální rehabilitace:

1. pomáhat duševně nemocným lidem rozvíjet jejich dovednosti a vztahy s jejich okolím, aby mohli žít spokojeně a samostatně ve svém prostředí a s minimální nezbytnou mírou odborné pomoci a

2. pomáhat duševně nemocným lidem v aktivním trávení volného času, aby nebyli osamělí a vyloučení ze společnosti.

Konkrétně pak:

* Pomocí tréninku rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatele, které jsou potřebné pro samostatný život.

* Naučit uživatele, jak si poradit s projevy své nemoci, jak se chovat v krizových situacích a jak si včas říct o laickou či profesionální pomoc svého okolí.

* Pomoci uživateli najít cestu k dosažení jeho osobních cílů v oblasti vztahů, práce a vzdělání, volného času a bydlení.

* Najít a udržet kontakty na osoby v přirozeném okolí uživatele, které jej mohou podporovat.

* Vytvořit programy a prostředí pro trávení volného času uživatelů služeb.

* Zprostředkovat uživatelům veřejně dostupné možnosti trávení volného času a usnadnit jim využívání těchto příležitostí.

* Zprostředkovat uživatelům mezilidské kontakty, kde by mohli uplatnit svoje schopnosti a zkušenosti.

 

Základními aktivitami jsou individuální poskytování služeb s důrazem na pomoc v prostředí, kde klienti žijí. V praxi jsou služby z více jak 50% poskytovány terénní formou – u klienta doma, u lékaře, na úřadě apod. – a skupinové programy zaměřené na aktivní trávení volného času (klubové programy), nácvikové aktivity pro rozvíjení sociálních dovedností, edukační programy věnované specifikům duševních onemocnění.

K poskytování služeb nedílně patří také aktivní vyhledávání a oslovování potenciálních klientů. Duševně nemocní nejsou mnohdy motivováni pro spolupráci a nesnadno přijímají pomoc. Je nezbytně nutné, aby v úvodní fázi byla aktivní služby. Zároveň je také důležité, aby podpora klientů formou poskytování sociálních služeb započala co nejdříve po ukončení psychiatrické hospitalizace či prvních projevech nemoci a minimalizovalo se tak riziko nepříznivých sociálních dopadů, které vyplývají z povahy duševního onemocnění. Proto je nedílnou součástí služeb také úzká spolupráce se zdravotnickými zařízeními ve spádu jak v kontaktování klientů, tak i v průběhu spolupráce s klientem.

 

tiskové zprávy k projektu:

2019: 

Rychnov nad Kněžnou- Mnoho lidí s duševním onemocněním řeší finanční problémy

Náchod- Vzdělávací programy o duševním zdraví mají u studentů úspěch 

2020:

Jičín- Mobilní pomoc je v Péči o duševní zdraví priorita

Rychnov nad Kněžnou - 12 let žil na ubytovně, nyní sehnal pořádné bydlení

Náchod - Spolupráce psychiatrických nemocnic a komunitních služeb nese ovoce

2021:

Rychnov nad Kněžnou - _Sociální problémy prodlužují hospitalizace lidí s duševní nemocí

Náchod - Podpora Péče o duševní zdraví v době pandemie

Jičín - I přes duševní potíže lze žít samostatně

2022

Jičín Příběh klienta s duševním onemocněním: viděl „peklo“, přesto může žít plnohodnotně

UKONČENÉ PROJEKTY:

„Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV“
(reg. č. CZ.03.2.60./0.0/0.0./15_005/0000052)

Informace o projektu se dočtete přímo na stránkách Královéhradeckého kraje zde.

V rámci projektu jsme realizovali v období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2019 celkem 5 veřejných zakázek:

SR - terénní - osoby s duševním onemocněním – Hradecko ve výši 17 524 000,- Kč 

SR - terénní - osoby s duševním onemocněním – Náchodsko ve výši 10 308 235,- Kč

SR - terénní - osoby s duševním onemocněním – Rychnovsko ve výši 11 339 059,- Kč

SR - terénní - osoby s duševním onemocněním – Jičínsko ve výši 11 339 059,- Kč

SR - podpora kompetencí v oblasti bydlení a využívání běžně dostupných zdrojů terénní formou - pro osoby s mentálním postižením – Jičínsko ve výši 3 866 750,- Kč

 

tiskové zprávy k ukončenému projektu:

2016

Rychnov nad Kněžnou - Program pro dobré zdraví, Jičín - Hudba léčí duši, Hradec Králové - Talk show se Simonou Babčákovou, Jičín - Samostatně i s mentálním postižením, Náchod - Volný čas ve vlastní režii, Hradec Králové - Socioterapeutická skupina 

2017

Jičín - Duševní nemoc? No neblázni, Hradec Králové - Změny v poskytování psychiatrické péče, Rychnov nad Kněžnou - Co se děje při rekondičním pobytu?, Náchod - Metakognitivní trénink pro duševně nemocné, Jičín - Když si klienti vzájemně pomáhají

2018

Jičín- Vzdělávací program pokračuje, Rychnov nad Kněžnou - Socioskupina se osvědčila, Náchod - Poptávka po práci narůstá, Jičín - Trénink dovedností posouvá klienty k samostatnějšímu životu, Hradec Králové - Společné aktivity posilují vztahy

2019

Hradec Králové- Spolupráce se vyplácí, Jičín- Život je někdy drama-terapie, Náchod- Tréninkové bydlení pomáhá k samostatnému životu, Jičín- Najít vhodné zaměstnání se daří snáz, Rychnov nad Kněžnou - V Rychnově nad Kněžnou otevřeli arteterapeutickou skupinu

 

 

HLEDÁTE POMOC?

Další konkrétní informace naleznete zde.

Hledáte kontakty na pracovníky ze středisek? Podívejte se na kontakty pro Hradec Králové, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Náchod a Broumov. Naleznete zde i otvírací dobu, leták služby i další podrobnosti.

Zajímají Vás další informace o duševních nemocech, lidské příběhy či osvětové akce? Klikněte zde případně sledujte na naše facebookové stránky.

Schází Vám jiné informace nebo se chcete dozvědět více podrobností o realizovaných veřejných zakázkách?

Kontaktujte:

Mgr. Hana ČERMÁKOVÁ

projektová manažerka

E: hana.cermakova@pdz.cz

T: 778 771 709

Naše
pobočky

Péče o duševní
zdraví, z. s.

Bělehradská 389
530 09 Pardubice

T: +420 466 400 116
E: info@pdz.cz
IC: 64 24 22 18

AKTUALITY

21. 09. 2022

Minulý týden se nesl ve znamení ocenění. DĚKUJEME.

číst více

08. 09. 2022

Týdny pro duševní zdraví míří do Pardubického kraje. Přijďte!

číst více

24. 08. 2022

Zajímáte se o duševní zdraví? Přijďte na přednášku s naší peer konzultantkou. 

číst více

zobrazit starší novinky