Individuální projekty Hradec Králové Individuální projekty Pardubice podporují nás podpořte nás

Dobrovolníkem
v PDZ

DOBROVOLNÍK - je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolníkem může být kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může být užitečné pro ostatní.


Co u nás může dobrovolník dělat?

- VEDENÍ ZÁJMOVÝCH AKTIVIT – Podílejte se na tvorbě aktivit, které pořádáme pro klienty na střediscích. Může se jednat o asistenci při vedení podpůrných a svépomocných skupin, vytváření programu klubových setkávání, výuku cizích jazyků, vedení tvůrčích činností atd.

 

- ASISTOVANÉ PŘÁTELSTVÍ – Staňte se dobrým parťákem některého z našich klientů. Stejně jako každý z nás, i lidé s duševním onemocněním potřebují mít přátele, se kterými mohou podnikat společné aktivity, popovídat si a důvěřovat jim. S naším klientem můžete smysluplně trávit svůj čas tím, co vás bude společně bavit, např. navštěvovat kulturní akce, chodit do přírody či dělat nějaký sport

 

- ADMINISTRATIVA – Pomáhejte nám v administrativních aktivitách. Může se jednat např. o PR, fundraising, mailing, vedení adresářů, zpracování dotazníků,realizaci výzkumu, kompletaci dokumentů atd.

 

- POŘÁDÁNÍ AKCÍ – Pomáhejte nám s pořadatelskou činností kulturních a vzdělávacích akcí.

 

Jak se u nás stát dobrovolníkem?

Je vám více než 15 let, jste trestně bezúhonný a spolehlivý? Kontaktujte naše středisko v blízkosti vašeho bydliště nebo studia. Na společné schůzce zjistíme vaše očekávání a domluvíme se na konkrétní činnosti, následně vás zaučíme a budeme poskytovat podporu při dobrovolnické činnosti.  

KONTAKTY:

Středisko Kontaktní osoba Telefon Email
Pardubice Alžběta Beranová 777 353 755 alzbeta.beranova@pdz.cz
Pardubice-Výměník Mgr. Lucie Antes 602 277 961 lucie.antes@pdz.cz
Chrudim Květa Novotná, DiS. 777 915 743 kveta.novotna@pdz.cz
Ústí nad Orlicí Mgr. Jana Jiřelová 774 915 759 jana.jirelova@pdz.cz
Jičín Mgr. Veronika Stříbrná 774 915 754 veronika.stribrna@pdz.cz
Rychnov n. K. Mgr. Pavel Provazník 773 915 745 pavel.provaznik@pdz.cz
Náchod Bc. Lucie Kudrnáčová 778 526 210 lucie.kudrnacova@pdz.cz

 

Výhody
dobrovolnictví v PDZ

- SMYSLUPLNĚ STRÁVENÝ ČAS – Svůj volný čas strávíte aktivně a smysluplně ve prospěch lidí, kteří to potřebují

 

- NOVÉ KONTAKTY A POZVÁNKY NA AKCE – Budeme vás průběžně informovat o naší činnosti a zvát vás na akce, které pořádáme.

 

- ROZVÍJENÍ DOVEDNOSTÍ A PODPORA – Poskytneme vám podporu, reflexi a zpětnou vazbu k vaší práci. Dáme vám prostor ke sdílení a budeme rozvíjet vaše dovednosti.

 

- ZÍSKÁNÍ PRAXE – Potvrdíme vám osvědčení o absolvování praxe. Pokud studujete, dobrovolnická činnost dodá vašim studiím nové rozměry a rozšíří vaše znalosti. Dobrovolnickou praxí zároveň zvýšíte svou hodnotu na trhu práce či získáte výhodu k přijetí na VŠ.  

 

- VZDĚLÁVÁNÍ – Při dlouhodobější spolupráci se můžete bezplatně účastnit našich Seminářů.

 

- POJIŠTĚNÍ – Pojistíme vás pro případ odpovědnosti dobrovolníka za škodu, způsobenou jiné osobě úrazem, nemocí, poškozením, zničením nebo ztrátou věci při výkonu dobrovolné činnosti.

 

- PODPORA V NEZAMĚSTNANNOTI – V případě nezaměstnanosti získáte za výkon dlouhodobé dobrovolnické služby nárok na podporu v nezaměstnanosti.

 

Program je realizován ve spolupráci s HESTIA - Národním dobrovolnickým centrem.

Naše
pobočky

Péče o duševní
zdraví, z. s.

Bělehradská 389
530 09 Pardubice

T: +420 466 400 116
E: info@pdz.cz
IC: 64 24 22 18

AKTUALITY

30. 06. 2022

Prohlédněte si naši výroční zprávu za rok 2021.

číst více

23. 06. 2022

Slavíme úspěch na Burze filantropie. 

číst více

20. 06. 2022

Opět prosíme o pomoc při hlasování v Burze Filantropie.

číst více

zobrazit starší novinky