hlavni obrazek Koncert Simona Babčáková Individuální projekty Hradec Králové Individuální projekty Pardubice podporují nás podpořte nás

Dobrovolníkem
v PDZ

DOBROVOLNÍK - je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolníkem může být kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může poskytnout ostatním.

LETÁK STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM  TISKOVÁ ZPRÁVA

Co u nás může dobrovolník dělat?

Být společník a inspirovat pro trávení volného času – v každém středisku nabízíme volnočasové aktivity, na kterých se můžete podílet dle Vašeho zaměření a zájmu klientů (tvůrčí a výtvarné činnosti, výuka cizích jazyků, cvičení, turistika, apod.)
- Zapojit se do programu Asistované přátelství – společně s klientem můžete navštěvovat kulturní a společenské akce.
Pomoci nám s administrativou – např. zpracování dotazníků, statistická šetření, mailingy apod.
- Pomoci nám s pořadatelskou činností – zvl. při pořádání veřejných akcí (kulturní, vzdělávací apod.)

Máte-li zájem stát se dobrovolníkem v organizaci Péče o duševní zdraví z. s., kontaktujte vedoucího střediska v blízkosti vašeho bydliště nebo studia. 

Středisko Vedoucí Telefon Email
Pardubice Mgr. Kateřina Kolínská 777 915 749 katerina.kolinska@pdz.cz
Pardubice - stř. Výměník Bc. Pavel Kamp 602 606 880 pavel.kamp@pdz.cz
Chrudim Mgr. Věra Pinkasová 777 915 744 vera.pinkasova@pdz.cz
Ústí nad Orlicí Bc. Martina Zahrajová 778 767 765 martina.zahrajova@pdz.cz

Hradec Králové

Mgr. Petra Špryňarová 773 915 742 petra.sprynarova@pdz.cz
Jičín Mgr. Marek Fiala 777 119 214 marek.fiala@pdz.cz
Rychnov n. K. Mgr. Pavel Provazník 773 915 745 pavel.provaznik@pdz.cz
Náchod Bc. Lucie Pacovská 778 526 210 lucie.pacovska@pdz.cz

Jak se stanete
dobrovolníkem

Na domluvené schůzce s vedoucím střediska společně vyplníte Dotazník pro dobrovolníka. Formou rozhovoru bude vedoucí zjišťovat, jaká máte očekávání o dobrovolnické činnosti v naší organizaci. V případě, že se domluvíte, jakou činnost budete vykonávat, v nejbližších dnech Vás bude čekat úvodní školení, informace o organizaci, sepsání Smlouvy o dobrovolnické činnosti a podpis Kodexu dobrovolníka.

V průběhu Vaší dobrovolnické činnosti průběžně probíráme, jak se Vám daří naplňovat dohodu. Zjišťujeme, zda potřebujete k činnosti další informace, pomůcky, podporu apod. Zároveň pro přehled vedete Výkaz činnosti dobrovolníka. V případě, že potřebujete ke svému studiu nebo při hledání zaměstnání Osvědčení o dobrovolnické činnosti, určitě Vám ho potvrdíme.

Pokud nebudete mít možnost nadále dobrovolnickou činnost vykonávat, sepíšeme Dohodu o rozvázání smlouvy o dobrovolnické činnosti.

Výhody
dobrovolnictví v PDZ

Pokud studujete obor týkající se sociální práce, psychologie apod., dobrovolnická činnost dodá vašim studiím nové rozměry a rozšíří vaše znalosti. I když nestudujete, bude mít pro Vás dobrovolnická činnost význam. Smysluplně budete využívat svůj čas ve prospěch lidí, kteří to potřebují.

Stanete-li se dobrovolníkem v naší organizaci, můžete získat tyto výhody:

- Pojistíme Vás pro případ odpovědnosti dobrovolníka za škodu, způsobenou jiné osobě úrazem, nemocí, poškozením, zničením nebo ztrátou věci při výkonu dobrovolné činnosti.
- Kontakt na vás zaevidujeme do adresáře a budete tak průběžně informováni o činnosti sdružení.
- Přístup ke střediskovým knihovnám – každá z našich poboček vlastní svoji odbornou knihovnu. Vy si můžete bezplatně tyto knihy vypůjčit.
- Po odpracovaných 15 hodinách máte možnost bezplatně se účastnit psychoterapeutických seminářů, které pořádáme 3 x do roka.
- Po odpracovaných 30 hodinách máte možnost bezplatně se účastnit jednoho z akreditovaných kurzů, které pořádáme 1x za rok.

Program je realizován ve spolupráci s HESTIA - Národním dobrovolnickým centrem.

Naše
pobočky

Péče o duševní
zdraví, z. s.

Bělehradská 389
530 09 Pardubice

T: +420 466 400 116
E: info@pdz.cz
IC: 64 24 22 18

AKTUALITY

20. 08. 2019

Srdečně Vás zveme na představení Simony Babčákové - One human show 24. 9. 2019 do Ústí nad Orlicí

číst více

07. 08. 2019

Hledáme nové kolegy - sociální pracovníky do střediska v Hradci Králové a v Rychnově nad Kněžnou.

číst více

25. 07. 2019

Centra duševního zdraví spustila oficiálně svůj provoz, fungují od začátku července v Pardubicích a v Hradci Králové a nabízejí klientům jak sociální, tak zdravotní služby.

číst více

zobrazit starší novinky