Centrum duševního zdraví Pardubice Centrum duševního zdraví Hradec Králové Individuální projekty Hradec Králové Individuální projekty Pardubice podporují nás podpořte nás

Dobrovolníkem
v PDZ

DOBROVOLNÍK - je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolníkem může být kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může poskytnout ostatním.

LETÁK STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM  TISKOVÁ ZPRÁVA

Co u nás může dobrovolník dělat?

Být společník a inspirovat pro trávení volného času – v každém středisku nabízíme volnočasové aktivity, na kterých se můžete podílet dle Vašeho zaměření a zájmu klientů (tvůrčí a výtvarné činnosti, výuka cizích jazyků, cvičení, turistika, apod.)
- Zapojit se do programu Asistované přátelství – společně s klientem můžete navštěvovat kulturní a společenské akce.
Pomoci nám s administrativou – např. zpracování dotazníků, statistická šetření, mailingy apod.
- Pomoci nám s pořadatelskou činností – zvl. při pořádání veřejných akcí (kulturní, vzdělávací apod.)

Máte-li zájem stát se dobrovolníkem v organizaci Péče o duševní zdraví z. s., kontaktujte vedoucího střediska v blízkosti vašeho bydliště nebo studia. 

Středisko Vedoucí Telefon Email
Pardubice Mgr. Kateřina Kolínská 777 915 749 katerina.kolinska@pdz.cz
Pardubice - stř. Výměník Bc. Pavel Kamp 602 606 880 pavel.kamp@pdz.cz
Chrudim Mgr. Věra Pinkasová 777 915 744 vera.pinkasova@pdz.cz
Ústí nad Orlicí Mgr. Dušan Lacko 778 767 765 dusan.lacko@pdz.cz

Hradec Králové

Mgr. Petra Špryňarová 773 915 742 petra.sprynarova@pdz.cz
Jičín Mgr. Marek Fiala 777 119 214 marek.fiala@pdz.cz
Rychnov n. K. Mgr. Pavel Provazník 773 915 745 pavel.provaznik@pdz.cz
Náchod Bc. Lucie Kudrnáčová 778 526 210 lucie.kudrnacova@pdz.cz

Jak se stanete
dobrovolníkem

Na domluvené schůzce s vedoucím střediska společně vyplníte Dotazník pro dobrovolníka. Formou rozhovoru bude vedoucí zjišťovat, jaká máte očekávání o dobrovolnické činnosti v naší organizaci. V případě, že se domluvíte, jakou činnost budete vykonávat, v nejbližších dnech Vás bude čekat úvodní školení, informace o organizaci, sepsání Smlouvy o dobrovolnické činnosti a podpis Kodexu dobrovolníka.

V průběhu Vaší dobrovolnické činnosti průběžně probíráme, jak se Vám daří naplňovat dohodu. Zjišťujeme, zda potřebujete k činnosti další informace, pomůcky, podporu apod. Zároveň pro přehled vedete Výkaz činnosti dobrovolníka. V případě, že potřebujete ke svému studiu nebo při hledání zaměstnání Osvědčení o dobrovolnické činnosti, určitě Vám ho potvrdíme.

Pokud nebudete mít možnost nadále dobrovolnickou činnost vykonávat, sepíšeme Dohodu o rozvázání smlouvy o dobrovolnické činnosti.

Výhody
dobrovolnictví v PDZ

Pokud studujete obor týkající se sociální práce, psychologie apod., dobrovolnická činnost dodá vašim studiím nové rozměry a rozšíří vaše znalosti. I když nestudujete, bude mít pro Vás dobrovolnická činnost význam. Smysluplně budete využívat svůj čas ve prospěch lidí, kteří to potřebují.

Pojistíme Vás pro případ odpovědnosti dobrovolníka za škodu, způsobenou jiné osobě úrazem, nemocí, poškozením, zničením nebo ztrátou věci při výkonu dobrovolné činnosti.

Kontakt na vás zaevidujeme do adresáře a budete tak průběžně informováni o činnosti sdružení.

Po odpracovaných 15 hodinách máte možnost bezplatně se účastnit Psychoterapeutického semináře, který pořádáme, či jednoho z našich akreditovaných kurzů.

Program je realizován ve spolupráci s HESTIA - Národním dobrovolnickým centrem.

Naše
pobočky

Péče o duševní
zdraví, z. s.

Bělehradská 389
530 09 Pardubice

T: +420 466 400 116
E: info@pdz.cz
IC: 64 24 22 18

AKTUALITY

30. 03. 2020

Středisko Náchod prozatímně doporučuje objednat se předem na schůzku v rámci kontaktního dne (úterý) na adrese Tyršova 59, Náchod. Pracovníci jsou vám plně k dispozici na telefonu 778 526 210 či 773 738 785

číst více

26. 03. 2020

I v nouzovém stavu poskytujeme služby v plném rozsahu. 

číst více

18. 03. 2020

V návaznosti na nařízení vlády v důsledku šíření koronaviru pozastavujeme od 18. 03. činnost sociálně terapeutické dílny ve středisku Výměník. Ostatní sociální (sociální rehabilitace) a zdravotní služby poskytujeme klientům nadále ve všech střediscích PDZ a CDZ

číst více

zobrazit starší novinky