Individuální projekty Hradec Králové Individuální projekty Pardubice podporují nás podpořte nás

Centra duševního zdraví

CENTRA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ (CDZ) jsou zdravotní a sociální služba pro lidi, kterým do života vstoupila vážná duševní nemoc.

V CDZ pracuje tým složený ze zdravotních sester, sociálních pracovníků, psychiatra a psychologa. Součástí týmu je také peer konzultant – člověk s osobní zkušeností, jak překonat nemoc. 

Pracovníci CDZ nabízí lidem všestrannou, rychlou a intenzivní pomoc v místě potřeby a podporu na cestě k zotavení. Zotavení znamená žít spokojený a smysluplný život i přes omezení způsobená nemocí. Pracovníci tak s klienty řeší nejen léčbu onemocnění, ale také jejich osobní rozvoj, budování sebedůvěry, navazování vztahů, návrat k volnočasovým a pracovním aktivitám a tím i plnohodnotné znovuzapojení se do společnosti.
Tým CDZ nespolupracuje pouze se samotným klientem, podle jeho potřeb spolupracuje i s jeho blízkým okolím, lékaři či dalšími odborníky a institucemi. 

(Podrobnější informace o službě CDZ zde)

CDZ
Pardubice, Chrudim, Hradec Králové

Organizace Péče o duševní zdraví zřizuje 3 Centra duševního zdraví - v Pardubicích, Chrudimi a Hradci Králové 

 

PRO KOHO JSME TADY

- Pro lidi starší 18 let, kteří bydlí v okrese Pardubice, Chrudim či Hradec Králové

- Pro lidi, kterým komplikují život projevy vážných duševních potíží jako schizofrenie nebo bipolární afektivní porucha

- Pro lidi, kteří se snaží tyto potíže překonat, ať už jsou aktuálně v domácím prostředí, či se léčí v nemocnici a chtějí se připravit na návrat domů

- Pro lidi, kteří chtějí zlepšit svoje fungování a žít smysluplnější život i přes omezení, které jim nemoc působí

- Pro lidi, kteří si chtějí uchovat dobrý zdravotní stav a vyhnout se tak psychiatrickým hospitalizacím

 

JAK PRACUJEME

Jsme terénní i ambulatní služba. Můžete nás navštívit jak na našem středisku, tak za Vámi můžeme přijet.  
 

- Se zdravotní nebo sociální konzultací přijedeme za klientem, když mu není dobře tam, kam potřebuje, např. přímo domů.

- S klientem můžeme být v kontaktu intenzivně a vidět se i několikrát denně.

- Nepřerušujeme s klientem kontakt, ani když je zrovna v nemocnici

- Služby poskytujeme bezplatně.

 

S ČÍM NEJČASTĚJI POMÁHÁME

• se zajištěním lékařské péče a s komunikací se zdravotníky

• radíme, jak zvládat projevy nemoci v běžném fungování

• předcházet zdravotním a sociálním krizím

• s vyřizováním záležitostí na úřadech

• zvládat vyrovnané finanční hospodaření a řešit dluhy

 

JAK SE S NÁMI ZKONTAKTOVAT

Oslovte nás sami nebo požádejte o zprostředkování kontaktu svoji blízkou osobu, praktického lékaře, ambulantního psychiatra či psychologa. Kontakt vám může zprostředkovat i personál nemocnice, pokud se v ní zrovna nacházíte.

- Můžete se na nás obrátit i v případě, že by pomoc mohl potřebovat někdo ve vašem okolí.

Provozní doba naší služby je každý pracovní den od 9 do 17 hodin.

- V kontaktní den za námi můžete přijít i bez objednání.

 

Kontakty:

CDZ Pardubice  CDZ Chrudim CDZ Hradec Králové

Bělehradská 389

Pardubice 530 09

 

Telefon: 777 454 573

E-mail: pdz-pce@pdz.cz

Kontaktní den: pondělí 9,00 – 11,00 hodin

 

Leták služeb
CDZ PARDUBICE

Městský park 828, 

Chrudim 37 01

 

Telefon: 469 626 383 

E-mail: pdz-cr@pdz.cz

Kontaktní den: úterý 10,00 – 16,00 hodin

 

Leták služeb CDZ CHRUDIM

Kavčí plácek 121,

Hradec Králové 500 03

 

Telefon: 778 526 216 

E-mail: pdz-hk@pdz.cz

Kontaktní den: úterý 9,00 – 12,00 hodin

 

Leták služeb
CDZ HRADEC KRÁLOVÉ

 

KDY KONTAKTOVAT CDZ

 

 

Reforma psychiatrické péče

Strategii reformy psychiatrické péče Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo v roce 2013. 

Cíle reformy psychiatrické péče odpovídají našemu dlouhodobému přesvědčení, že pomoc lidem s duševním onemocněním se má uskutečňovat především v jejich běžném prostředí.

Proto se Péče o duševní zdraví aktivně zapojuje do mnoha aktivit a projektů spojených s reformou psychiatrie. 
Jednou z nich je právě zavádění Center duševního zdraví (viz popis služeb CDZ výše), která jsou základním kamenem strategie reformy.
Dále se naši pracovníci například zapojují v aktivitách projektu "Deinstitucionalizace" v Pardubickém i Královéhradeckém kraji, kde fungují jako garanti zdravotní a sociální oblasti, a podílejí se na činnosti Komise pro rozvoj služeb duševního zdraví při Radě Pardubického kraje a Koordinační skupiny pro rozvoj služeb duševního zdraví Královéhradeckého kraje.  

 

 

Jaké jsou základní body reformy a co by měla v systému poskytování služeb lidem s duševním onemocněním reforma přinést? 

 

-          VZNIK „MULTI“ TÝMŮ

Vznik multidisciplinárních týmů složených z profesionálů různých odborností (psychiatr, psycholog, zdravotní sestra, sociální pracovník, peer konzultant). Aby týmy byly efektivní, musí opustit tradiční klinický model prioritně zaměřený na detekci a léčbu příznaků nemoci. To je samozřejmě také důležité, ale podstatnější je dlouhodobá perspektiva - zotavení klienta se opírá o jeho silné stránky a zdroje v komunitě.

 

-          NAMÍSTO VELKÝCH INSTITUCÍ LOKÁLNÍ CENTRA

Přenesení péče do komunity, aby nemocní mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí, protože dlouhodobé a časté hospitalizace odtrhávají nemocného od reálného života. Zřizovatelem psychiatrických nemocnic a léčeben (90% psychiatrických lůžek) je stát prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví. 

 

-          SNADNÁ DOSTUPNOST KOMPLEXNÍCH SLUŽEB

Vznik lokálních Center duševního zdraví (CDZ). Jejich standard vyšel ministerskou vyhláškou. Jedno CDZ má disponovat týmem až 20 profesionálů a působit ve spádovém území asi 100 tis. obyvatel (jedno CDZ na okres). Národní akční plán pro duševní zdraví 2020 – 2030 schválený vládou ČR předpokládá vznik 100 CDZ po celém území ČR v horizontu příštích 10 let. CDZ má fungovat především v terénu, ale jeho služby budou komplexní:

 

-          OSVĚTA  A VZDĚLÁVÁNÍ

Příprava společnosti na přenesení péče o lidi s duševním onemocněním do komunity. Společnost musí dostávat pravdivé informace o duševních nemocech. Potřebné je vzdělávání zdravotních i nezdravotních pracovníků, ale i okolí nemocného – rodiny a blízkých přátel, pracovníků samospráv, policie, justice či školství. Je známo, že duševní poruchy často vzniká v době dospívání. Je třeba systematicky pracovat se skupinou dospívajících, aby byli dostatečně informováni o projevech nemoci a o možnostech pomoci. Je potřebné vzdělávat i zdravotníky z psychiatrické oblasti, aby přijali postoje, že zotavení z duševní nemoci je možné.

 

Pro více infomrmací si přečtěte Malého průvodce reformou či jděte na stránky:

http://www.reformapsychiatrie.cz/

http://www.psychiatrie.cz/index.php/deni-reforma-psychiatrie/64-reforma-psychiatrie

 

 

Naše
pobočky

Péče o duševní
zdraví, z. s.

Bělehradská 389
530 09 Pardubice

T: +420 466 400 116
E: info@pdz.cz
IC: 64 24 22 18

AKTUALITY

07. 04. 2021

Dobročinný bazar poskytl klientům PDZ v nouzi potravinovou pomoc.

číst více

24. 03. 2021

Zarmoutil nás odchod Pavla Šmída.

číst více

22. 03. 2021

Svépomocné skupiny pečujících osob v Chrudimi se schází online.

číst více

zobrazit starší novinky